Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Które Koło Gospodyń Wiejskich jest najbardziej aktywne?


Rozwijają kulturę ludową, wspierają przedsiębiorczość kobiet, a także prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Takie ważne zadania realizują Koła Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego. A które z nich jest najbardziej aktywne? Rusza druga edycja konkursu marszałka „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

- Różnorodność inicjatyw podejmowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ogromnym stopniu wpływa na budowę pozytywnego wizerunku terenów wiejskich. Działania te pozwalają na aktywizację lokalnych społeczności, stwarzają przestrzeń do rozwoju kompetencji oraz pomagają w kreowaniu lokalnych liderek. Wielowymiarowa działalność kół na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczyniła się do zachowania polskich tradycji, co pozwala nieprzerwalnie przekazywać dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom. Po raz kolejny chcemy docenić zachodniopomorskie koła, dlatego zachęcam do udziału w konkursie - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego (wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) będzie przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. Powinny one dotyczyć takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 30 kwietnia br. zgłoszenia pocztą (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”) albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opisane inicjatywy, np. zdjęcia, dyplomy, wycinki prasowe, posty z mediów społecznościowych, ulotki promocyjne czy nagrania wideo.

Na laureatów czekają nagrody finansowe: I miejsce – 40 tys. zł, II miejsce – 30 tys. zł, III miejsce – 20 tys. zł. Planowane jest także przyznanie wyróżnień (maksymalnie 7) – każde po 10 tys. zł.
Aktualnie w województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych jest 625 kół gospodyń wiejskich.

Prześlij komentarz

0 Komentarze