Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

720 tys. zł dla organizacji pozarządowych wspierających seniorów i rodziny


Film dokumentalny nakręcony przez seniorów, gra terenowa, ciekawe warsztaty, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, a także spotkania dla rodziców dotyczące uzależnień od nowych technologii przez najmłodszych. Organizacje pozarządowe planują różnego rodzaju aktywności dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Na realizację szesnastu projektów otrzymają 720 tys. zł dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Przyznane środki to efekt rozstrzygniętego pod koniec kwietnia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartego konkursu ofert z obszaru polityki społecznej.

– Stawiamy na aktywną politykę społeczną, aby tworzyć równe szanse dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Łączymy siły z organizacjami pozarządowymi i tworzymy ofertę ciekawych spotkań, warsztatów, działań społecznych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wzmocnić rodziny

Na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej zostanie przeznaczona kwota 368 200 zł. Dotacje otrzymają: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, Fundacja „Wychowanie bez porażek”, Fundacja „Pełnia Wyrazu”, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Fundacja Badań Społecznych z Dobrej, Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym" z Koszalina i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

NGO’sy dzięki tym środkom będą organizować poradnictwo m.in. psychologiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne, konsultacje lekarskie (Stowarzyszenie „Tęcza Serc”), treningi Skutecznego Rodzica autorstwa dr. Thomasa Gordona (Fundacja „Wychowanie bez porażek”) czy warsztaty dla kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej).

Z kolei Fundacja „Pełnia Wyrazu” ze Szczecina czterokrotnie wystawi przedstawienie „Dzieci i ryby głosu nie mają”. To spektakl obrazujący potrzeby polskiej młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Premiera przedstawienia odbyła się 3 czerwca 2023 r. w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie. Pomysłodawczynią przedstawienia jest Isobel Perera-Turostowska z Rotary Klub Szczecin International oraz młodzi Rotarianie z Interact Szczecin International, którzy – sami będąc jeszcze licealistami – zaprosili do udziału w przedstawieniu młodzież ze szczecińskich szkół ponadpodstawowych. Spektakl został profesjonalnie przygotowany przez aktorów z Teatru Lalek Pleciuga: Edytę Niewińską – Van der Moeren, Katarzynę Klimek oraz Rafała Hajdukiewicza. – Widowisko jest ważnym krokiem w otwarciu dialogu dotyczącego kondycji psychicznej młodzieży i nie tylko podkreśla konieczność zrozumienia i akceptacji doświadczeń młodzieży, ale także inspiruje do refleksji nad sytuacją młodych osób – napisali w ofercie przedstawiciele Fundacji „Pełnia Wyrazu”. Organizacja zaplanowała również wsparcie psychologiczne.

Na problem związany z uzależnieniami od nowych technologii cyfrowych zwróci uwagę Fundacja Badań Społecznych. Organizacja zaplanowała kilka działań, których celem będzie pokazanie, jak mądrze korzystać z nowych technologii

NGO’s dzięki przyznanej dotacji prowadzić będzie warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących z rodzinami. Eksperci powiedzą: dlaczego małe dzieci tak łatwo uzależniają się od ekranów smartfonów, jak chronić dziecko przed wykształceniem złych wzorców używania e-mediów, jak pomóc dziecku, które już wykazuje oznaki uzależnienia. Fundacja stworzy też grupy wsparcia dla rodziców i przeprowadzi kampanię informacyjnej o profilaktyce e-uzależnień.

Działania dla seniorów

Druga część rozstrzygniętego konkursu dotyczyła działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Urząd Marszałkowski przeznaczy na ten cel 351 800 zł. Do dofinansowania wybrano 9 zadań. Jeden z projektów realizowany będzie przez szczecińskie Stowarzyszenie Kamera. NGO zorganizuje cykl twórczych spotkań dla seniorek i seniorów. Ich efektem będzie realizacja filmu dokumentalnego w formie sondy dotyczącej doświadczeń związanych z zakończeniem aktywności zawodowej.

Z kolei Stowarzyszenie Twórczych Osób „Inwencja” będzie rozwijać ofertę siedmiu istniejących Centrów Wolontariatu i Mentoringu Seniorów działających przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku (Szczecin, Wałcz, Kamień Pomorski, Borne Sulinowo, Goleniów, Stargard, Barlinek). Organizacja zaplanowała dodatkowe warsztaty, ciekawe wyjazdy i otwarte wykłady. Będzie też promować idee rozwoju wolontariatu i mentoringu seniorów.

Natomiast Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zorganizuje grę uliczną dla seniorów. Działania w projekcie zostały zaplanowane tak, by z jednej strony podnieść aktywność seniorów, a z drugiej wzmocnić więzi ze społecznością lokalną.

Pozostałe projekty realizowane będą przez: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych ze Szczecina, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” z Trzebiatowa, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu, Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” w Szczecinie.

Konkurs koordynuje ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie przygotowywane są dokumenty do zawarcia umów. Szczegóły dotyczące poszczególnych działań dostępne będą na stronach internetowych poszczególnych organizacji.

Prześlij komentarz

0 Komentarze