Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Obierz kurs na służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej


Zainteresowani służbą z województwa zachodniopomorskiego mogą składać dokumenty w jednostkach Straży Granicznej w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu, Kołobrzegu i Darłowie. Proces rekrutacyjny w Morskim Oddziale Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku został tak skoordynowany, że ostatnio trwał nieznacznie ponad dwa miesiące – od złożenia dokumentów, do ślubowania. Do niedawna procedura ta trwała nie mniej niż pół roku. I kolejne udogodnienie – od czterech miesięcy pierwszy etap kwalifikacji odbywa się w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie.

W Morskim Oddziale Straży Granicznej w tym roku czeka na kandydatów 110 miejsc. Możesz pełnić służbę na jednostkach pływających, wchodzić na nich w skład grup kontrolnych albo zostać ekspertem od fałszerstw dokumentów, specjalistą do spraw migracji, pirotechnikiem czy przewodnikiem psa służbowego. Pierwsi tegoroczni kadeci już służą w naszych szeregach, kolejni są w toku rekrutacyjnym. Warto próbować swoich sił, tym bardziej, że tu mnie ma miejsca na nudę, służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje nieopodal Szczecina w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. Służba u nas, to także okazja do udziału w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, który odbywa się w Gdańsku i w Szczecinie, komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologiczne oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

W drugim etapie postępowania organizowanym w Komendzie MOSG w Gdańsku kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby. Nowością dla przyszłych funkcjonariuszy jest możliwość podjęcia w ramach służby studiów w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie. Po trzech latach nauki absolwenci uzyskują tytuł licencjata i stopień młodszego chorążego Straży Granicznej.

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać u koordynatora dla województwa zachodniopomorskiego pod numerem tel. 721-961-599.

Prześlij komentarz

0 Komentarze