Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

NIK w gminie Kołbaskowo. Kontrolowano działania związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu i narkotyków.


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w 2019 roku raport z wynikami kontroli "Profilaktyka Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków". Chodziło o to aby sprawdzić czy podmioty odpowiedzialne rzetelnie wykonują zadania na rzecz poprawy skuteczności profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Kontrolerzy sprawdzili pod tym kątem działalność urzędników Gminy Kołbaskowo. 

Jak wynika z wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Kołbaskowo nie zajmuje się tym problemem należycie.
 
- Organy administracji samorządowej odpowiedzialne za profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkotyków nie wykonywały rzetelnie zadań na rzecz poprawy jakości oddziaływań zmieniających zachowania i postawy, zwłaszcza dzieci i młodzieży, wobec substancji psychoaktywnych. Ze swoich zadań w tym zakresie nie wywiązywały się należycie skontrolowane samorządy gmin, mające największy wpływ na kształtowanie strategii działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, w tym wśród dzieci i młodzieży12. Lokalne samorządy nie wywiązały się rzetelnie z obowiązku wdrażania, upowszechniania i poszerzania oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach oraz o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego - czytamy w dokumencie. 

Według ustaleń kontrolerów NIK, przez trzy lata, w 2017, 2018 i 2019 roku gmina nie zrealizowała żadnego programu rekomendowanego w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Jeżeli coś było już realizowane, to programy i działania mogły być zupełnie bezkusteczne. 

- Opracowania gminnych programów nie poprzedzono rzetelną diagnozą lokalnych problemów i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W programach nie sformułowano celów adekwatnych do zdiagnozowanych zagrożeń oraz skwantyfikowanych wskaźników, które pozwoliłyby na dokonanie rzetelnej oceny skuteczności realizacji zamierzonych celów - czytamy w raporcie. 

Czy w Gminie Kołbaskowo problem z uzależnieniami nie występuje? Otóż, w ostatnich dniach otrzymaliśmy wiele sygnałów dotyczących sytuacji związane z alkoholem czy substancjami odurzającymi w publicznych instytucjach. Badamy sprawę. 

- Tak, najważniejsza w Polsce instytucja kontrolna, ocenia wyniki pracy wójt Małgorzaty Schwarz i rządzącego gminą Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu. Czy finansowane z Państwa pieniędzy media gminne jak kolbaskowo.pl informowały Państwa o wynikach kontroli? Redagują je przecież urzędnicy Urzędu Gminy Kołbaskowo - napisał na swoim profilu na Facebooku Tomasz Kubiak, kandydat na wójta gminy. 

Prześlij komentarz

0 Komentarze