Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Towary sprowadzane do Polski spoza UE muszą spełniać wymogi dotyczące ich bezpieczeństwa


Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali 1.080 konwerterów do telewizji satelitarnej nie spełniających unijnych wymagań. Importer może jeszcze przeprowadzić tzw. „czynności naprawcze” poprzez uzupełnienie stwierdzonych braków.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zatrzymali 1080 szt. konwerterów do odbioru telewizji satelitarnej, które miały zostać dopuszczone do obrotu na polskim rynku. Analiza dokumentów towarzyszących przesyłce zainspirowała funkcjonariuszy do kontroli tej przesyłki. Funkcjonariusze podejrzewali, że konwertory nie spełniają określonych dla nich wymagań związanych z bezpieczeństwem produktu.

- Wystąpiliśmy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o wydanie opinii dla importowanego towaru. UKE stwierdził, że zatrzymane konwertery nie spełniają wymagań obowiązujących przy wprowadzaniu wyrobów tego typu do obrotu lub oddawaniu ich do użytku z uwagi na: brak umieszczonego na wyrobie/opakowaniu lub w załączonym dokumencie pocztowego adresu kontaktowego importera w języku polskim, brak dołączonej do wyrobu instrukcji obsługi i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, sporządzonych w języku polskim.

Importer w takiej sytuacji może przeprowadzić tzw. „czynności naprawcze” poprzez uzupełnienie stwierdzonych braków:
  • umieszczenia na wyrobie lub na opakowaniu lub w załączonym dokumencie pocztowego adresu kontaktowego importera podanego w języku polskim,
  • dołączenia do wyrobu instrukcji obsługi i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, sporządzone w języku polskim.

Przedsiębiorca składający zgłoszenie celne może też ten wniosek unieważnić, wywieźć cały towar poza teren Unii Europejskiej lub zawnioskować o zniszczenie całości towaru na jego koszt. Na podjęcie odpowiednich działań importer ma 14 dni.

Prześlij komentarz

0 Komentarze