Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Majowe Święta Narodowe


W maju ważnymi świętami dla wszystkich Polaków są święta narodowe. Szczególnie ważne są zbliżające się pierwszy trzy dni maja, czyli tzw. majówka.

1 maja - Święto Pracy, a dokładniej Święto Solidarności Publicznej Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone jest na całym świecie od 1890 roku, natomiast w Polsce zostało ustanowione jako święto państwowe w 1950 r. Święto Pracy zostało wprowadzone przez II Międzynarodówkę Socjalistyczną w 1889 r. na kongresie w Paryżu, wyznaczając rocznicę wydarzeń w Chicago jako dzień upamiętniający.

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie celebrujemy historię barw Polaków, symbolikę i tradycje patriotyczne. Święto to ma także przypominać ludziom o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Barwy narodowe Polski sięgają czasów dynastii Piastów. Dobór barw flagi nawiązuje do barwy polskiego sztandaru – białego orła na czerwonym tle. Kolory flagi narodowej Polski zostały po raz pierwszy określone w uchwale Izby Reprezentantów Królestwa Polskiego z dnia 7 lutego 1831 r. Podczas II wojny światowej biel i czerwień były także symbolami wytrzymałości i woli narodu zwyciężyć i wzbudzić nadzieję na wolność. Dzień Flagi Polski nie jest wybrany przypadkowo. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji - Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, uchwalona 3 maja 1791 roku w parlamencie czteroletnim, była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą w świat. Wprowadził do Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej zachował odziedziczoną strukturę społeczeństwa, ale otworzył perspektywy dalszych przekształceń ustroju państwa. Na tej podstawie przyjęto Monteskiusza podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz zniesiono m.in. wolne weto, federalizm i wolne wybory. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 14 miesięcy, była ona wielkim osiągnięciem narodu polskiego, który pragnął zachować niezależność państwa i zapewnić krajowi rozwój gospodarczy i polityczny.

Prześlij komentarz

0 Komentarze