Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez wójt i jej pracowników trafiło do prokuratury.


Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wójt gminy Kołbaskowo oraz jej pracowników. Pismo zostało kilka dni temu złożone do departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Lista zarzutów jest bardzo długa. 

Zawiadomienie zostało złożone przez KWW Porozumienie Tomasza Kubiaka Nowoczesna Gmina, które reprezentuje pełnomocnik Jakub Sosnowski. Poniżej publikujemy treść oświadczenia, które zostało przesłane do naszej redakcji. 

Jako Komitet Wyborczy Wyborców, postanowiliśmy wziąć udział w tegorocznych wyborach samorządowych w Gminie Kołbaskowo (gmina bezpośrednio granicząca z miastem Szczecin).

Po zarejestrowaniu Komitetu przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie i w następstwie tego, ujawnieniu adresu email naszego komitetu, na skrzynkę email, otrzymaliśmy szereg informacji o szeregu przestępstw w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie (woj. Zachodniopomorskie), w szczególności przestępstw gospodarczych, przestępstw związanych z organizacją przetargów oraz przestępstw korupcyjnych. Wiadomości te, pochodzą prawdopodobnie z bliskiego otoczenia obecnej Wójt Gminy.

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wiadomości te wpływały wyłącznie na skrzynkę naszego Komitetu Wyborczego, czy również innych kandydatów.

Obecnie jest to kilkadziesiąt wiadomości email, zawierających wiele szczegółów, w tym: nazwiska, kwoty, daty, okresy i adresy, a także informacje na temat czynów przeciwko wolności seksualnej. Są to dość szczegółowe dane z okresu co najmniej 10 ostatnich lat.
Jako komitet, nie mieliśmy możliwości poczynienia szczegółowych ustaleń w tym zakresie czy ich szczegółowej weryfikacji. Po analizie posiadanych informacji również pod kątem prawnym, uzyskaliśmy rekomendację o zasadności i konieczności złożenia zawiadomienia w tej sprawie. W konsekwencji tego, reprezentujący Nas adwokat Piotr Rycombel złożył stosow zawiadomienie.
Ze względu na wagę informacji i ewentualnych przestępstw, zawiadomienie skierowane zostało do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie Prokuratury Krajowej oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ze względu na tajemnicę postępowania, nie mogę udzielać szczegółowych informacji. Przesyłamy jednak pierwszą część zawiadomienia jako informację o fakcie złożenia zawiadomienia.

Celem uzyskaniu bliższych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z Prokuraturą lub CBA, jako organami właściwymi w tej sprawie.

Prześlij komentarz

0 Komentarze