Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Zatrzymania w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnemFunkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali dziewięć osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnem. W śledztwie wykryto puste faktury o wartości ponad 203 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS przeprowadzili zatrzymania i przeszukania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnem oraz usług powiązanych z tym obrotem.

Śledztwo dotyczy m.in. wyłudzeń podatku od towarów i usług, fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą, w zawiązku z fikcyjnymi transakcjami dotyczącymi zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych, biomasy oraz świadczenia usług outsourcingowych. Wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł. Dzięki tym fakturom podejrzani uszczuplili podatek VAT na kwotę 46 mln zł.

Z faktur wynikało, że towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Ponadto stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. „Nowi pracodawcy” wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS.

Czynności przeprowadziliśmy na terenie województwa wielkopolskiego w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu. Zabezpieczyliśmy materiały dowodowe w formie papierowej i elektronicznej oraz ponad 232 tys. zł w gotówce. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie (nieruchomości i gotówka) o wartości ponad 12 mln zł.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zatrzymali dziewięć osób, z którymi przeprowadzono czynności procesowe. Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze:
  • dozór Policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce Policji siedem razy w tygodniu,
  • zakaz zbliżania się do pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zakazu opuszczania kraju z zobowiązaniem do zwrotu paszportów
  • poręczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 1.600.000 zł.

Dotychczas w ramach śledztwa nadzorowanego w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu 11 osób usłyszało zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.

Prześlij komentarz

0 Komentarze