Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

„Szybkie Randki” dla nauki. Rejestracja rozpoczęta


„Speed Dating”, czyli spotkanie znane jako „szybkie randki”, odbędzie się w sali dawnego kina „Delfin” w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Tym razem nie chodzi jednak o pomoc w poszukiwaniach drugiej osoby i tworzenie związków – cel jest naukowy. Wydarzenie organizowane przez Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów swoim patronatem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów zajmuje się promowaniem nauki na szczeblu międzyuczelnianym. W skład Stowarzyszenia wchodzą doktoranci oraz młodzi naukowcy ze szczecińskich szkół wyższych. Prowadząc działalność Stowarzyszenie wspiera społeczność akademicką, propaguje wymianę idei, doświadczeń i pasji wewnątrz społeczności uczelni w województwie, a także w całej Polsce. Wspiera również m.in. prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej, popularyzującej naukę poprzez opracowywanie analiz, strategii, modeli i prowadzenie badań.

Podczas wydarzenia zaplanowanego na środę, 17 kwietnia, doktoranci z województwa zachodniopomorskiego w trakcie krótkich rozmów ze sobą będą mieli okazję zapoznać się z badaniami innych młodych naukowców i wykonać pierwszy krok do nawiązania naukowej współpracy międzyośrodkowej. Rozmowy naukowców zostaną poprzedzone seminarium na temat interdyscyplinarności w nauce. „Speed Dating Naukowców" ma na celu stworzenie platformy interakcji pomiędzy naukowcami różnych dyscyplin, promując wymianę myśli i inspirując do dalszych badań i działań na rzecz postępu naukowego i społecznego w naszym województwie. Jest to inicjatywa, która będzie służyła nie tylko rozwojowi nauki, ale także budowaniu więzi społecznych oraz wspieraniu działań o charakterze edukacyjnym.

Wydarzenie jest dofinansowane w ramach Programu Społecznik 2022-2024. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu na Pomorzu Zachodnim. Zasięg obejmuje doktorantów kształcących się w ramach Szkół Doktorskich na całym Pomorzu Zachodnim.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Rekrutacja uczestników trwa do 10.04.2024, a formularz rejestracyjny dostępny jest na Facebookowym profilu Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów.

Prześlij komentarz

0 Komentarze