Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Roczne podsumowanie pracy policjantów. Ponad 11 tysięcy interwencji w regionie.


W piątek 9 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Policach odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów w 2023 roku. Na podsumowaniu nie zabrakło kluczowych przedstawicieli środowiska bezpieczeństwa oraz lokalnej administracji. W odprawie uczestniczył również zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie dr Marek Jasztal.

Komendant Powiatowy insp. Mariusz Bajor rozpoczął odprawę od powitania przybyłych gości, policjantów i pracowników policji z powiatu polickiego. Następnie zaprezentował wyniki pracy polickiej policji za rok 2023 a efekty służby przedstawił za pomocą prezentacji multimedialnej, odnoszącej się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego i ruchu drogowego.

2023 rok liczbach:

Funkcjonariusze z KPP Police, KP Mierzyn i PP Kołbaskowo interweniowali 11 191 razy. Ujawnili 8 100 wykroczeń z czego ponad połowa (4 614) dotyczyła wykroczeń w komunikacji drogowej. Przeciwko 342 osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu, wystawiono 4 804 mandaty karne, a 2 954 osób pouczono.

Na drogach powiatu polickiego doszło 582 kolizji oraz do 32 wypadków drogowych, z czego 3 osoby poniosły śmierć. Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 112 nietrzeźwych kierujących. Mieszkańcy powiatu polickiego chętnie korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń, na której zaznaczyli 1236 zgłoszeń, z których blisko połowa została potwierdzona i wyeliminowana. Policjanci wszczęli 1 170 postępowań przygotowawczych, z czego wskaźnik wykrywalności wyniósł 71,7%.

Funkcjonariusze ujawnili 371 osób poszukiwanych, w tym dokonali zatrzymań 63 osób, które były poszukiwane listami gończymi. Ponadto odnaleźli 47 osób zaginionych.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę z Naszą jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie, także to finansowe, dzięki któremu między innymi policka Komenda wzbogaciła się o sprzęt dla funkcjonariuszy. Komendant dziękował wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polickiego. Omówił również zakończone i planowane inwestycje, a także przybliżył wyzwania, które stoją przed policką policją w roku 2023.

W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, Komendanci Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Trzebież oraz Straży Miejskiej i Gminnej oraz Prokurator. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych na czele ze Starostą i jego zastępczynią.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali zarówno Komendantowi jak i wszystkim funkcjonariuszom za osiągnięte wyniki w roku 2023 roku oraz za wspólną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego powiatu.

Źródło/fot.: KPP Police

Prześlij komentarz

0 Komentarze