Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Rozlicz PIT do 30 kwietnia


Zeznania podatkowe PIT za 2023 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Tego dnia urzędy skarbowe będą czynne do godz. 18:00. Najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 6,7 mln deklaracji. PIT można też złożyć przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Do 30 kwietnia można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Rozliczający się podatnicy mogą skorzystać ze wsparcia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Infolinia KIS będzie czynna również w sobotę 27 kwietnia br.

„Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT za 2023 rok. Warto pamiętać, że najszybciej i najprościej zrobimy to za pomocą usługi Twój e-PIT. Elektroniczne rozliczenie zapewnia też szybki zwrot nadpłaty podatku” – podkreśla wiceminister finansów szef KAS Marcin Łoboda.

Twój e-PIT – zeznanie przygotowane przez KAS

Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Więcej informacji dotyczących logowania się tą metodą znajduje się na stronie: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/#da

Zmodyfikuj lub zatwierdź rozliczenie Twój e-PIT

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z odliczenia darowizny czy skorzystania z ulgi na Internet.

„Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT zanim zostanie automatycznie zaakceptowane przez system. Do 30 kwietnia w zeznaniu możemy jeszcze wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy też zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% podatku” – wskazuje wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

1 maja – początek automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

O północy 1 maja 2024 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Przewidujemy, że potrwa ona do 7 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich zeznań i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będą mogli też złożyć korektę zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie jak i innych złożonych samodzielnie i dostępnych w ramach usługi.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia mogą korzystać także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

W rozliczeniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT przedsiębiorcy muszą uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada. Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie uzupełni w zeznaniu dane dotyczące:
  • przychodów
  • kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),
  • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
  • ulg i odliczeń, o ile podatnikowi przysługuje taka ulga lub odliczenie

Po uzupełnieniu tych danych przedsiębiorca powinien zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

System e-Deklaracje

Zeznania podatkowe można również złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje. Poprzez e-Deklaracje mogą rozliczać się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Zeznania papierowe

Formularze PIT można też składać w formie papierowej w urzędach skarbowych. 30 kwietnia 2024 r. urzędy skarbowe w całej Polsce (z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) będą czynne do godz. 18:00.

W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wsparcie Krajowej Informacji Skarbowej

Wsparcie dla rozliczających się podatników zapewnia Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Pracownicy infolinii KIS będą udzielać informacji dotyczących zeznań rocznych i usługi Twój e-PIT również w najbliższą sobotę 27 kwietnia w godz. od 8:00 do 13:00.

Można też skorzystać z chatbota KASPRO dostępnego na podatki.gov.pl, który odpowiada na pytania dotyczące zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2023 r., podatnicy znajdą również na stronie podatki.gov.pl.

Prześlij komentarz

0 Komentarze