Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Wspólnie dla Międzyodrza. We wtorek podpisanie porozumienia.


Wzmocnienie ochrony siedlisk i gatunków chronionych Międzyodrza poprzez optymalizację warunków wodnych oraz czynną ochronę jego naturalnych ekosystemów, to główny cel porozumienia, jakie zostanie podpisane już w najbliższy wtorek, 2 kwietnia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt „Miedzyodrze - zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody", przewidziany jest do finansowania w ramach europejskiego programu LIFE 2021-2027.

Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim dotyczy współpracy przy realizacji projektu pn.: ”Międzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody”. Przewidywanym źródłem dofinansowania projektu jest europejski programu LIFE 2021-2027, Obszar: Środowisko, Podprogram: Przyroda i różnorodność biologiczna oraz współfinansowanie w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Głównym celem Projektu jest wzmocnienie ochrony siedlisk i gatunków chronionych Międzyodrza poprzez optymalizację warunków wodnych oraz czynną ochronę jego naturalnych ekosystemów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju tego obszaru - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Program LIFE 2021-2027 wraz z dofinansowaniem środkami NFOŚiGW może pokryć do 95 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

W dniu 14 marca 2024 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił stanowisko w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, w którym wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o ponowne rozpoczęcie prac przygotowawczych zmierzających do pozyskania środków na działania z zakresu ochrony czynnej dla zachowania walorów przyrodniczych i poprawy warunków wodnych obszaru Międzyodrza. Porozumienie jest pierwszym krokiem rozpoczęcia takich prac.

Głównym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych i bioróżnorodności Międzyodrza jest obecnie szybkie postępowanie zarastania kanałów i starorzeczy oraz w następstwie proces „lądowienia” całego obszaru. Powstrzymanie tych niekorzystnych zmian wymaga starannego zaplanowania działań czynnej ochrony przy zachowaniu odpowiednich regulacji i zasad oraz współpracy wielu instytucji w tym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe itp. Koordynacji tych działań podjął się Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu „Miedzyodrzze - zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody", nastąpi niemal w rocznicę powołania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Miało to miejsce w dnu 1 kwietnia 1993 r.

Prześlij komentarz

0 Komentarze