Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

"Przywrócenie znaczenia, godności i samodzielności radnym gminy Kołbaskowo" - to hasło jednego z komitetów wyborczych.


"Przywrócenie znaczenia, godności i samodzielności radnym gminy Kołbaskowo" - pod takim hasłem do wyborów idą kandydaci z komitetu "KWW Tym Razem Razem", którzy będą ubiegać się o mandaty radnych w gminie Kołbaskowo. 
Ugrupowanie wystawiło sześciu kandydatów na radnych. Zarzucają obecnym rządzącym i radnym mijającej kadencji, że nie kontrolują działań wójt i nie działają zgodnie z wolą mieszkańców. 

- To 15 wybranych przez Państwa Radnych Gminy Kołbaskowo z mocy prawa ma wyłączne prawo zarządzania Gminą, wyznaczać kierunek rozwoju Gminy, rozwiązywać problemy Mieszkańców w ich miejscach zamieszkania. To Radni mają wyłączne prawo inicjowania działań obciążających budżet Gminy, wyboru inwestycji, jakie w wyniku rozmów i konsensusu uznają za niezbędne i najważniejsze dla dobra Mieszkańców naszej Gminy. Nadawanie tym działaniom wagi i ustalania ich kolejności, tak, by zapewniło to zrównoważony rozwój całej Gminy i nie dzieliło Mieszkańców na lepszych i gorszych. Wszyscy Mieszkańcy powinni być w zaspokajaniu potrzeb traktowani przez lokalną władzę tak samo i na równych prawach. Te zadania i takie działania są wyłącznym prawem powoływanych co kadencję Radnych Gminy Kołbaskowo. Inne prawa ma Wójt. Jego obowiązkiem wynikającym z tego samego prawa - jest m.in. realizowanie wizji i kierunków rozwoju Gminy określonych przez Radnych, przygotowywanie stosownych projektów uchwał dla Rady Gminy. Gdy Radni te uchwały przegłosują, Wójt ma obowiązek ich realizacji. Wójt też, ma obowiązek realizowania innych zadań Gminy określonych przepisami prawa oraz reprezentowania Gminy na zewnątrz. To Radni, a nie Wójt stanowią nasze, lokalne prawo. Wójt ma je tylko (!) realizować najlepiej jak potrafi. Realizować - nie kreować (!). Jak jest w naszej Gminie od 2010 roku, gdy Wójtem została Pani Małgorzata Schwarz i jej Radni zrzeszeni w powołanym przez nią Stowarzyszeniu - Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, jak i w powstałym po wyborach Klubie Radnych - Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, każdy, kto choć trochę interesuje się sprawami Gminy- wie jak jest. Od tego czasu, zadania Radnych opisane powyżej wykonuje Wójt, a Radni zrzeszeni w Klubie Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w liczbie 14, biernie i zgodnie za tym głosują - czytamy we wpisie na stronie ugrupowania. 

Prześlij komentarz

0 Komentarze