Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Dopisałem się do spisu wyborców - moich sąsiadów odwiedziła... straż gminna [sygnał od czytelnika]- Od dobrych 10 lat mieszkam w jednej z miejscowości Gminy Kołbaskowo. Kilka dni temu dopisałem się do spisu wyborców, ponieważ chce wziąć udział w wyborach. Mocno się zdziwiłem, gdy po kilku dniach moich sąsiadów odwiedziła... straż gminna - pisze do nas nasz czytelnik. 

Strażnicy mieli wypytywać sąsiadów naszego czytelnika o jego dane i czy faktycznie tutaj mieszka. Jeszcze w lutym wysłaliśmy pytania do Straży Gminnej w Kołbaskowie, niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. 

- To bardzo niesmaczne, dowiedziałem się, że nie byłem jedyną osobą, którą taka sytuacja spotkała - dodaje nasz czytelnik. 

Czym jest rejestr wyborców i czy możemy głosować bez meldunku? 

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony (np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu.

Wójt (burmistrz, prezydenta miasta) przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby,jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Złożenie w wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w ostatnich dniach przed wyborami może zatem, w przypadku ewentualnej odmowy wpisania do rejestru wyborców, uniemożliwić rozpatrzenie skargi przed dniem głosowania.

fot. UG Kołbaskowo

Prześlij komentarz

0 Komentarze