Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Wójt kontra deweloper. Konflikt dotyczący budowy domów jednorodzinnych w Kurowie.


Deweloper z Gryfina rozpoczął budowę osiedla domków jednorodzinnych, według niego, robi to w oparciu o uzyskane pozwolenia i zgody. Przeciwna inwestycji wydaje się wójt gminy Kołbaskowo, która mówi o katastrofie ekologicznej. W tle słychać głosy o konflikcie z mieszkańcami... którego nigdzie nie widać. 

Sytuację pod koniec stycznia opisało Radio Szczecin wieszcząc konflikt z mieszkańcami, żaden z mieszkańców miejscowości nie wystąpił w reportażu ani nie wypowiedział się, nawet anonimowo, dla dziennikarzy. 

Wójt Małgorzata Schwarz straszy, że ma tu powstać ogromne osiedle i straszy, że budowa grozi katastrofą ekologiczną. Dodała również, że inwestycja odbywa się... z wiedzą i zgodą władz gminy. Władze gminy zwracają również na problem z infrastrukturą, zamiast dążyć do jej rozbudowy i poprawy jakości życia mieszkańców, między innymi przez budowę drogi, gmina dąży do zmiany zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej publikujemy oświadczenie, które zostało przesłane do Radia Szczecin przez dewelopera.

„Posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę dla UWAGA …. 5! domów jednorodzinnych dwu-lokalowych. Planujemy wybudować tam kolejnych UWAGA …. 11! takich samych budynków i na tym zaprzestać naszych planów związanych ze wskazaną lokalizacją w KUROWIE.

Jakie 1000 domów? Jakie 12 tysięcy mieszkańców? Jakie katastrofy? a przede wszystkim jakie „Oszukiwanie ludzi przez szemranego dewelopera”?. To jest tylko i wyłącznie czysta manipulacja opinią publiczną z Państwa strony mająca na celu ograniczenie zaufania do Naszej Firmy oraz poparcie działań Wójt w obecnie procedowanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który jest skarżony przez kilkudziesięciu właścicieli poszczególnych gruntów objętych planem.

Pragniemy podkreślić iż jakiekolwiek zamierzenia budowlane, odbywają się z zachowaniem poszanowania do wszelkich obowiązujących przepisów prawa i norm postępowania w zakresie procedury budowlanej.

Wójt, jako funkcjonariusz publiczny, nie jest uprawniony do decydowania o tym, w jaki sposób właściciele gruntu korzystają z przysługującego im prawa własności. Stąd opinia Wójta, jest jego prywatną opinią w tym zakresie, a jej publiczne manifestowanie z wykorzystaniem funkcji publicznej którą pełni, stanowi bezprawną próbę wpływania na osoby prywatne, decydujące o sposobie wykorzystania swojej własności. Co należy podkreślić w tym aspekcie, dotychczas uzyskane rozstrzygnięcia administracyjne, są w pełni zgodne z naszymi zamierzeniami, a wydane w ich toku decyzje poszczególnych Urzędów, odzwierciedlają nasze zamierzenia. Wskazać przy tym należy, że Wójt gminy podjęła w ramach wykonywania swoich kompetencji próby zniweczenia naszych planów. Wydane jednak w toku procedury prawnej rozstrzygnięcia, są dla nas korzystne, a negatywne decyzje wydawane przez Panią Wójt w trakcie postępowań naruszały obowiązujące przepisy i przedstawiały Wójta tej Gminy w negatywnym świetle ograniczając znacząco zaufanie do stanowiska urzędniczego jakie piastuje. Naruszenia obowiązujących przepisów przez Panią Małgorzatę Schwarz jako Wójta Gminy Kołbaskowo ma odzwierciedlenie w prawomocnych decyzjach wydanych przez organy wyższej instancji - czyli poddane zostały stosownej kontroli instancyjnej oraz zostały pozytywnie rozpatrzone na Naszą korzyść. Skutkiem tego, w ramach rozstrzygnięć administracyjnych, wyrażony w decyzjach sprzeciw Pani Wójt, został uznany za niedopuszczalny i skuteczny.

Stanowisko dotyczące sytuacji Wójta, dotyczy również Sołtysa czy też mieszkańców sąsiednich ulic.

W aspekcie poruszonego problemu z wodą, przed rozpoczęciem inwestycji, podjęliśmy stosowne działania, mające na celu uzyskanie odpowiednich ekspertyz i poczynienie właściwych ustaleń, które pozwolą nam przeprowadzić zamierzone działania z uwzględnieniem tego aspektu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

Podkreślamy, iż rozwiązania zawarte w projekcie budowy nie wpływają w żaden sposób na ograniczenie dotychczasowego użytkowania i dostępu do wody przez okolicznych mieszkańców. Wartym uwagi jest fakt braku podjęcia stosownych działań w celu rozwoju infrastruktury w trakcie urzędowania Pani Wójt, która w Pańskim artykule tłumaczy się na brak możliwości rozbudowy sieci ze względu na toczącą się sprawę sądową dotyczącą użytkowania gruntu mając do dyspozycji wszystkie tereny należące do Gminy a nie pojedynczą działkę.

Podkreślamy ponownie, że bez "odpowiedniego zabezpieczenia" kwestii zaopatrzenia w wodę lub właściwe odprowadzenie nieczystości, nie byłoby możliwym uzyskanie wymaganych prawem, decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie przedsięwzięcia w tym przede wszystkim prawomocnego pozwolenia na budowę a wszelkie dyskusje na ten temat są zbędne i mają na celu w pierwszej kolejności wprowadzenie zamieszania i niepokoju dotychczasowych mieszkańców oraz wrogie nastawienie do Inwestora, nie mając nic wspólnego z prawdą.

Mieszkańcom pobliskich nieruchomości życzymy właściwej, estetycznej zabudowy mieszkaniowej na danym terenie, której ład i porządek pozytywnie wpłynie na komfort zamieszkania i użytkowania swoich domów. Taka forma zabudowy naszym zdaniem jest zdecydowanie ładniejszym elementem zagospodarowania terenu niż stworzenie w przyszłości przez obecnych właścicieli gruntów po zaakceptowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wbrew ich prośbom przez Radę Gminy - działek ogrodowych dla mieszkańców osiedli bloków z Przecławia, Warzymic czy Szczecińskich Gumieniec z dowolnymi zagospodarowaniami o różnorodne wiaty, altany, ogrodzenia, studnie, braki miejsc parkingowych itp. indywidualnym wizjom ówczesnych użytkowników”.

Pozdrawiam
Paweł Plis
Maison Sp. z o.o

Źródło: Radio Szczecin

Prześlij komentarz

0 Komentarze